Die Vorstellung wird verschoben auf den 4. Oktober

Sex, Drugs and Rock’n Roll

Zoom

Prof. Ivaylo Hristov, Koceto Kalki und Dobrin Vekilov – Doni präsentieren in Berlin die am längsten gespielte Theaterproduktion in Bulgarien - "Sex, Drugs and Rock ́n Roll".

"The phrase "sex, drugs, rock and roll" has been tattooed on my life for the past twenty-five years. For a long time, I even thought that "sex, drugs, rock and roll" was life itself. If you don't recognize rock, then you're dead. In fact, the opposite was true. Sex and AIDS have killed many people, many of my friends. The phrase "sex, drugs, rock and roll" does not carry the same festive atmosphere as it did fifteen years ago. Sometimes it even reminds me of a dead dance.

I spent most of my life stuck between idealism and hedonism, between selfishness and self-love, between love and sex, between chaos and transparency. Today, in 1991, the question is: how can I be both irresponsible and take responsibility? I write about those things that I cannot understand. The monologues in Sex, Drugs, Rock and Roll are my public reflection on the conflicts in my life. They are an attempt to capture the unpleasant features of my self and bring them out to the public. I could headline the show "Conflicts and Reflection on My Mental State in America in 1990". But then the theater would remain empty. And you wouldn't reach for this book either. "Sex, drugs, rock and roll" is a provocative title. It promises fun and exciting experiences. We all strive for contentment. The dark side is also present. I hope you like it." 

"Изразът "секс, наркотици, рокендрол" е сякаш татуиран върху живота ми през последните двадесет и пет години. В продължение на много време аз дори смятах, че "секс, наркотици, рокендрол" е самият живот. Всеки, който не се движеше със 150 км. в час на проглушителна музика, просто не беше жив. Не признаваш ли рока, значи си мъртъв. А всъщност се оказа тъкмо обратното. Сексът и СПИН убиха много хора, много мои приятели. Изразът "секс, наркотици, рокендрол" не носи същата празнична атмосфера, както преди петнадесет години. Понякога дори напомня за мъртвешки танц. Прекарах по-голямата част от живота си, заклещен между идеализъм и хедонизъм, между егоизъм и себераздаване, между любов и секс, между хаос и прегледност. Днес, през 1991 г., въпросът е: как мога да бъда едновременно безотговорен и да поемам отговорност? Пиша за онези неща, които не мога да разбера. Монолозите в "Секс, наркотици, рокендрол" са публичният ми размисъл върху конфликтите в моя живот. Те са опит да уловя неприятните черти на собствената ми личност и да ги извадя на всеобщ показ. Бих могъл да озаглавя представлението "Конфликти и размисъл върху моето душевно състояние в Америка през 1990г." Но тогава театърът щеше да си остане празен. А и вие нямаше да посегнете към тази книга. "Секс, наркотици, рокендрол" е провокиращо заглавие. То обещава весели и вълнуващи преживявания. Всички ние се стремим към доволство. Присъства и тъмната страна. Надявам се да ви хареса." Ерик Богосян Ерик Богосян е автор на книгата и пиесата "Да пиеш в Америка", както и на "Радиошоу"- заглавие на книга, пиеса и филм на Оливър Стоун. Печелил е два пъти наградата "Оби", има Сребърна мечка от Берлинския филмов фестивал, както и награда "Драма деск". "Секс, наркотици, рокендрол", написана по едноименната му пиеса, е третата му книга, по която "Авеню пикчърс" прави филм. Богосян е роден в Бостън, живее в Ню Йорк. Участват: Ивайло Христов, Дони, Коцето-Калки Награда на Съюза на артистите в България за най-дълго играещо се представление.

Eric Bogosyan, Author of Sexs, Drugs & Rock'n'Roll (1991)

AUTOR Eric Bogosyan VON & MIT Prof. Ivaylo Hristov, Doni, Koceto-Kalki ÜBERSETZUNG Galina Tomova – Stankeva THEATERSTÜCK Nikolay Lambrev – Mihaylovski SZENOGRAFIE Marina Doichovna

presented by Face Bulgaria & Gibelin Events

BULGARISCH OHNE UNTERTITEL

Tickets

TICKETS

Jetzt teilen

test